Sóc Trăng: Tạo đột phá hạ tầng giao thông, sẵn sàng thành lập khu kinh tế ven biển Trần Đề 40.000 ha

Trong quy hoạch phát triển tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh việc ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông có tính lan toả như các trục cao tốc, cảng biển nước sâu Trần Đề, sân bay chuyên dùng; từ đó, tạo điều kiện nghiên cứu xây Khu kinh tế ven biển Trần Đề rộng 40.000 ha…

Sóc Trăng nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển Trần Đề dọc theo cửa biển Trần Đề và vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, quy mô dự kiến khoảng 40.000 ha.
Sóc Trăng nghiên cứu thành lập Khu kinh tế ven biển Trần Đề dọc theo cửa biển Trần Đề và vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, quy mô dự kiến khoảng 40.000 ha.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 995/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

ƯU TIÊN NHỮNG DỰ ÁN GIAO THÔNG NÀO?

Quy hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long; có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững; hình thành cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề và có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Đồng thời, có hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững; có đủ năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 124 triệu đồng. Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thuỷ sản đạt khoảng 27%; công nghiệp – xây dựng đạt khoảng 35%; dịch vụ đạt khoảng 30%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt khoảng 8%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 14.000 tỷ đồng.

Một trong ba đột phá phát triển được đề cập trong Quyết định 995 đó là huy động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng có tính chiến lược, lan tỏa, trọng tâm là hạ tầng giao thông (đường cao tốc, tuyến Đông – Tây, Bắc – Nam), cảng biển; các hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Bám sát định hướng của quy hoạch cấp quốc gia để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiện đại, liên thông, thúc đẩy liên kết vùng.

Cụ thể, “về hàng không, nghiên cứu phát triển sân bay chuyên dùng có tiềm năng tại Trần Đề để phục vụ nhu cầu bay cá nhân, du lịch, cứu hộ cứu nạn”, Quyết định 995 nêu rõ.

Về đường bộ, đối với đường bộ Quốc gia thực hiện theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; Cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng; Cao tốc Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu; Quốc lộ 1; Quốc lộ 60; Quốc lộ 61B; Quốc lộ 91B (đường Nam sông Hậu); Đường Quản Lộ – Phụng Hiệp; Đường bộ ven biển).

Đối với các tuyến đường tỉnh, phấn đấu tối thiểu đạt cấp III đồng bằng, đảm bảo kết nối đồng bộ giữa các địa phương trong tỉnh. Đối với những đoạn tuyến đi qua khu vực đô thị, sẽ được đầu tư theo quy hoạch xây dựng đô thị được phê duyệt.

Nâng cấp các tuyến đường huyện quan trọng đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI, V theo tiêu chuẩn quy định hiện hành; ưu tiên nâng cấp các tuyến và đoạn tuyến chưa được cứng hóa, phấn đấu đạt tỷ lệ cứng hóa 100%.

Về đường thủy nội địa, đầu tư phát triển hạ tầng đường thủy phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng. Hình thành các tuyến vận tải thủy liên tỉnh, liên huyện (các tuyến giao thông vận tải đường thủy nội địa thuộc tỉnh quản lý, khai thác đảm bảo từ cấp III đến cấp VI), gồm: các tuyến đường thủy nội địa quốc gia (Tuyến cửa Định An – Campuchia, tuyến duyên hải TP.HCM – Cà Mau, tuyến Cần Thơ – Cà Mau…).

Cùng với đó là hình thành 3 tuyến đường thủy nội địa địa phương gồm tuyến Kế Sách – Châu Thành – Mỹ Tú, tuyến Long Phú – Trần Đề – Vĩnh Châu, tuyến thị xã Ngã Năm – Mỹ Tú – Thạnh Trị – Mỹ Xuyên.

Phát triển cảng hành khách, hàng hóa, gồm cảng Sóc Trăng, cảng Long Hưng, cảng Ngã Năm, cảng Cái Côn, cảng Trần Đề. Ưu tiên theo hình thức xã hội hóa.

Về hàng hải, đầu tư phát triển hệ thống cảng biển, trong đó ưu tiên thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển khu bến cảng biển Trần Đề phù hợp với năng lực của nhà đầu tư và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu trở thành cảng biển đặc biệt theo nghị quyết của Bộ Chính trị…

XÂY MỚI KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP

Cũng trong Quyết định 995 nêu rõ phương án phát triển các khu chức năng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với khu kinh tế, nghiên cứu phát triển, thành lập Khu kinh tế ven biển Trần Đề dọc theo cửa biển Trần Đề và vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, quy mô dự kiến khoảng 40.000 ha, với định hướng là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, nhằm khai thác, phát huy đồng bộ, hiệu quả cảng biển nước sâu Trần Đề khi được bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện theo quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Đối với khu công nghiệp, phát triển, thành lập mới 3 khu công nghiệp và mở rộng 1 khu công nghiệp tại những vị trí thuận lợi về kết nối giao thông đường bộ, đường thủy, cảng biển và có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, với tổng quy mô phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030.

Định hướng phát triển các khu công nghiệp có tính chất đa ngành, trong đó chú trọng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, các ngành ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ và thân thiện môi trường.

“Đối với khu kinh tế, nghiên cứu phát triển, thành lập Khu kinh tế ven biển Trần Đề dọc theo cửa biển Trần Đề và vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, quy mô dự kiến khoảng 40.000 ha”.

(Quyết định 995/QĐ-TTg).

Quyết định 995/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quyết định 995/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, nghiên cứu phát triển, thành lập mới 5 khu công nghiệp và mở rộng 1 khu công nghiệp trong trường hợp tỉnh Sóc Trăng được bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp và khu kinh tế. Rà soát lại, đảm bảo số lượng và diện tích khu công nghiệp trong giai đoạn này phù hợp với khả năng thu hút đầu tư.

Các khu công nghiệp có quy mô diện tích trên 500 ha phải được phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn, mỗi giai đoạn không quá 500 ha theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

Đối với cụm công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp theo hướng mỗi đơn vị cấp huyện có ít nhất 1 cụm công nghiệp; trừ huyện Cù Lao Dung (không định hướng phát triển cụm công nghiệp); quy hoạch mới 8 cụm, đưa tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 18 cụm.

Đối với khu du lịch, phát triển các khu du lịch kết hợp dịch vụ tổng hợp, vui chơi giải trí, thể thao. Nghiên cứu xây dựng các khu sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí, thể dục thể thao, đô thị trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố, nhất là huyện Long Phú, huyện Trần Đề, huyện Cù Lao Dung và thị xã Vĩnh Châu; trong đó, có những công trình, dự án có điểm nhấn như kết hợp sân gôn, đô thị biển, cáp treo…

Nguồn: vneconomy.vn